Zoeken op NVO Inkomensbeheer
Informatie

Wat is bewindvoering

Wanneer u als gevolg van ziekte, ouderdom, een verslaving of een verstandelijke handicap niet (langer) in staat bent uw financiële zaken te beheren, dan kunt u uw financiën uitbesteden aan een professionele bewindvoerder. Bewindvoering wordt ook wel beschermingsbewind of onderbewindstelling genoemd. Dit is een financiële (beschermings-)maatregel waarbij het gaat om het beheren van het hele vermogen. Iemand die de bewindvoering uitoefent wordt een bewindvoerder genoemd. De bewindvoerder moet jaarlijks rekening en verantwoording afleggen aan de rechter. Op deze manier draagt de rechter samen met de bewindvoerder de zorg om uw financiën op een verantwoorde wijze te beheren. Wanneer u onder bewind staat, kunt u niet meer zonder goedkeuring van de bewindvoerder over uw vermogen beschikken. U zult daarom altijd eerst met de bewindvoerder moeten overleggen voordat u iets met uw vermogen (geld) kan gaan doen.

Wat kunt u van ons verwachten

Uit ervaring weten wij dat u het belangrijk vindt dat er naar u wordt geluisterd en dat u serieus genomen wordt. Wij vinden een persoonlijke, eerlijke, sociale en open benadering belangrijk en zijn voor een transparante dienstverlening. Dit betekent dat u altijd inzage in uw dossier kunt krijgen. Het doel van onze bewindvoering en inkomensbeheer is om orde te scheppen in uw financiële situatie, zodat u als cliënt van NVO inkomensbeheer weer (financiële) rust krijgt in uw leven en u zich weer kunt concentreren op andere aspecten van het bestaan.

Wat verwachten wij van u

Omdat wij ons voor 100% zullen inzetten om uw financiële belangen zo goed mogelijk te behartigen, verwachten wij ook een aantal dingen van u! Wij verwachten bijvoorbeeld dat u te allen tijde medewerking verleent wanneer wij dit van u vragen. Dit houdt in dat u alles in overleg met de bewindvoerder zult gaan doen. Houd er rekening mee dat u zelf niet meer over uw geld en goederen kunt beschikken.