Zoeken op NVO Inkomensbeheer
Aanmelding

Aanmelding en werkwijze

U kunt zich te allen tijde aanmelden bij NVO Inkomensbeheer (hierna ook: “NVO”). Dit kan zowel telefonisch als per e-mail. Wij maken dan een afspraak met u voor een intakegesprek. Tijdens dit gesprek proberen wij uw financiële situatie in kaart te brengen. U krijgt tevens in dit gesprek uitleg over wat “bewind” inhoudt, wat u van NVO kunt verwachten en wat wij van u verwachten. NVO Inkomensbeheer zal de aanvraag tot bewindvoering voor u verzorgen. Deze aanvraag wordt ingediend bij de rechtbank. De rechtbank zal dan een zitting plannen. De beschikking (goedkeuring dat NVO Inkomensbeheer uw bewindvoerder wordt) wordt doorgaans binnen 2 weken, nadat de zitting heeft plaatsgevonden, afgegeven en zowel naar u als naar NVO toegestuurd. Vanaf dit moment start de bewindvoering en wordt uw financiële beheer overgenomen.

Aanvraag bewindsvoering

Voor een aanvraag bewindvoering zijn in de regel de volgende stukken nodig:

Een ingevuld aanvraagformulier.
Klik hier voor het aanvraag formulier.

Een medische verklaring.
Een verklaring van een arts of psychiater waaruit blijkt dat de persoon in kwestie (op dit moment) niet in staat is om zelf zijn (financiële) belangen te behartigen.

Een akkoordverklaring van direct betrokken familie.
Om te voorkomen dat er zomaar een beschermingsmaatregel wordt uitgesproken wil de rechter van de naaste familie (ouders, broers/zussen, partner, meerderjarige kinderen) weten of zij akkoord gaan. Voor een standaard akkoordverklaring klik hier.

Bereidverklaring van ons kantoor.
Een verklaring waarin wij aangeven dat wij bereid zijn om als bewindvoerder aangesteld te worden. Hier zorgen wij voor.