Zoeken op NVO Inkomensbeheer

NVO Inkomensbeheer

Over ons

NVO Inkomensbeheer heeft als doel het inkomen en vermogen van personen, die daar behoefte aan hebben, te beheren. Daarbij kan het bijvoorbeeld gaan om mensen met schulden, minderjarigen, ouderen, mensen die ziek zijn, dementerende mensen en mensen met een verstandelijke beperking.
Bewindvoering wil zeggen dat wij u tijdelijk of blijvend helpen en ondersteunen met uw financiën. Dit houdt onder andere in dat wij al uw vaste lasten zoals huur, gas, water, elektra, verzekeringen en dergelijke betalen. Ook uw inkomen zal op een beheerrekening bij ons binnen komen. Daarnaast krijgt u per week huishoudgeld voor uw boodschappen.

  • Wat is bewindvoering

    Wanneer u als gevolg van ziekte, ouderdom, een verslaving of een verstandelijke handicap niet (langer) in staat bent uw financiële zaken te beheren, dan kunt u uw financiën uitbesteden aan een professionele bewindvoerder.

  • Aanmelding en werkwijze

    U kunt zich te allen tijde aanmelden bij NVO Inkomensbeheer (hierna ook: “NVO”). Dit kan zowel telefonisch als per e-mail. Wij maken dan een afspraak met u voor een intakegesprek. Tijdens dit gesprek proberen wij uw financiële situatie in kaart te brengen.

  • Wat kunt van u ons verwachten

    Uit ervaring weten wij dat u het belangrijk vindt dat er naar u wordt geluisterd en dat u serieus genomen wordt. Wij vinden een persoonlijke, eerlijke, sociale en open benadering belangrijk en zijn voor een transparante dienstverlening.